ÅRSMØTE 2017

Årsberetning 2016 MILred 27.03.17

Årsmøtet avvikles i kaféen i Vestvatn alpinanlegg tirsdag 28. mars kl 1800

Vanlige årsmøtesaker

 Eventuelle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 21. mars.